רשות העתיקות, מינהל שימור משרד הפנים, מינהל התכנון רשות הטבע והגנים משרד הפנים, מינהל התכנון רשות העתיקות, מינהל שימור רשות הטבע והגנים וועדת מורשת עולמית הוועד הישראלי לאונסקו איגוד המתכננים בישראל עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל הארגון הישראלי לשימור נכסי תרבות המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל איגוד המוזאונים ואיקו'ם ישראל איקומוס ישראל האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע אוניברסיטת בר אילן בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל אוניברסיטת חיפה המכללה האקדמית גליל מערבי אוניברסיטת תל אביב האוניברסיטה העברית בירושלים אוניברסיטת בן גוריון בנגב
רוח המקום

מורשת התרבות, בין חומר לרוח

העיסוק בשימור המורשת כרוך על פי רוב בהבנה של 'רוח המקום', 'תחושת המקום' ו'זיקה למקום'. לימוד הקשר בין החומר, הטכנולוגיה והתפקוד לרוח, מאפשר להבין לעומקה את המשמעות התרבותית של המורשת. היבטיה הבלתי מוחשיים וחיבורן של קהילות שונות אליה, בעבר, בהווה ובעתיד, מוטבעים אם כן בעיסוק בשימור.

תמה זו באה לבחון האם השכלנו להכיל במעשה השימור גם את 'רוח המקום' ובאילו דרכים נעשה הדבר.