רשות העתיקות, מינהל שימור משרד הפנים, מינהל התכנון רשות הטבע והגנים משרד הפנים, מינהל התכנון רשות העתיקות, מינהל שימור רשות הטבע והגנים וועדת מורשת עולמית הוועד הישראלי לאונסקו איגוד המתכננים בישראל עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל הארגון הישראלי לשימור נכסי תרבות המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל איגוד המוזאונים ואיקו'ם ישראל איקומוס ישראל האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע אוניברסיטת בר אילן בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל אוניברסיטת חיפה המכללה האקדמית גליל מערבי אוניברסיטת תל אביב האוניברסיטה העברית בירושלים אוניברסיטת בן גוריון בנגב
מודרנה

שימור המורשת המודרנית

הדיון בשימורה של המורשת המודרנית ובערכים הגלומים בה מקבל משנה תוקף במרחב הישראלי שהתפתח בד בבד עם התנועה המודרנית באדריכלות. המורשת המודרנית מאוימת תדיר נוכח לחצי פיתוח, מגמות של שינויים חברתיים וכלכליים, שינוי בשימוש הפונקציונלי והרס מכוון. היא נחשבת פגיעה במיוחד בשל הגנה משפטית חלשה והערכה נמוכה של ייחודה בקרב הציבור הרחב. אמנות מודרנית או חפץ מודרני מעלים סוגיות שימור מעצם היותם מודרניים: הם מזמנים משא ומתן עם האמן ועם בעל היצירה, מחייבים מחקר על חומרים מודרניים ומדגישים את המתח שבין האותנטיות של היצירה לאותנטיות של החומר.

תמה זו באה לבחון את המפגש בין תחום השימור והמורשת המודרנית ואת הסוגיות והדילמות שמציבה הסביבה המודרנית בפני המשמרים.