רשות העתיקות, מינהל שימור משרד הפנים, מינהל התכנון רשות הטבע והגנים משרד הפנים, מינהל התכנון רשות העתיקות, מינהל שימור רשות הטבע והגנים וועדת מורשת עולמית הוועד הישראלי לאונסקו איגוד המתכננים בישראל עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל הארגון הישראלי לשימור נכסי תרבות המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל איגוד המוזאונים ואיקו'ם ישראל איקומוס ישראל האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע אוניברסיטת בר אילן בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל אוניברסיטת חיפה המכללה האקדמית גליל מערבי אוניברסיטת תל אביב האוניברסיטה העברית בירושלים אוניברסיטת בן גוריון בנגב
סביבה

אמנת ונציה במבחן הזמן

לאמנה הבין-לאומית לשימור ולשיקום מונומנטים ואתרים (אמנת ונציה, 1964) תפקיד היסטורי בגיבוש דיסציפלינת השימור, בגיבוש תפיסת השימור ובהתפתחות שיח השימור. עם ניסוחה לפני יובל שנים הגדירה האמנה אחריות משותפת של מדינות להגנה על מורשת התרבות. מדיניות השימור ואופני ההתערבות שהשתרשו בעקבותיה עומדים היום לבחינה מחודשת.

תמה זו קוראת לעיון חוזר באמנה ובהשלכותיה על שיח השימור העכשווי.