רשות העתיקות, מינהל שימור משרד הפנים, מינהל התכנון רשות הטבע והגנים משרד הפנים, מינהל התכנון רשות העתיקות, מינהל שימור רשות הטבע והגנים וועדת מורשת עולמית הוועד הישראלי לאונסקו איגוד המתכננים בישראל עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל הארגון הישראלי לשימור נכסי תרבות המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל איגוד המוזאונים ואיקו'ם ישראל איקומוס ישראל האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע אוניברסיטת בר אילן בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל אוניברסיטת חיפה המכללה האקדמית גליל מערבי אוניברסיטת תל אביב האוניברסיטה העברית בירושלים אוניברסיטת בן גוריון בנגב
קהילה

חינוך, קהילה ושלושים שנה למועצה לשימור אתרי מורשת בישראל

העניין הציבורי במורשת התרבות זכה לתשומת לבם של העוסקים בתופעת השימור, בהיבטיה, במהותה ובמשמעויותיה המגוונות. הקניית ערכיה באופן מושכל, למען הדורות הבאים, הפכה לצו השעה. יוזמות מגוונות של מעורבות קהילות בשימור מורשתן ושל הטמעת החינוך למורשת מקבלות משנה תוקף כיום עם העלייה במודעות לשימור. המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל, מהמובילות גישה זו, מציינת שלושים שנה להיווסדה.

תמה זו באה לבחון מה מתרחש במרחב הישראלי באשר לנושאים אלו.