רשות העתיקות, מינהל שימור משרד הפנים, מינהל התכנון רשות הטבע והגנים משרד הפנים, מינהל התכנון רשות העתיקות, מינהל שימור רשות הטבע והגנים וועדת מורשת עולמית הוועד הישראלי לאונסקו איגוד המתכננים בישראל עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל הארגון הישראלי לשימור נכסי תרבות המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל איגוד המוזאונים ואיקו'ם ישראל איקומוס ישראל האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע אוניברסיטת בר אילן בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל אוניברסיטת חיפה המכללה האקדמית גליל מערבי אוניברסיטת תל אביב האוניברסיטה העברית בירושלים אוניברסיטת בן גוריון בנגב
קול קורא

 
וועדת הכנס מזמינה את העוסקים בשימור מורשת התרבות: חוקרים, משמרים, אוצרים, ארכיונאים, אדריכלים, מתכננים וכל בעל עניין
להגיש תקצירים להרצאות או לפוסטרים המתאימים לנושאי הכינוס:

1. סביבה
2. אותנטיות
3. רוח המקום
4. מודרנה
5. חינוך וקהילה 


הנחיות להגשת התקציר
1. התקציר יוגש לעיונה של ועדת הכנס שתחליט אם לשבצו בכנס.
2. התקציר חייב להישלח כמסמך וורד (Word document) ולא כמסמך pdf.
3. התקציר יישלח לכתובת דואר אלקטרוני:
מדריך לכתיבת התקציר
• התקציר יכיל עד 300 מילים
• התקציר יוגש בגופן דויד בגודל 12, ברווח יחיד
• הנושא והכותרת ייכתבו באות בולטת
• שם מגיש/ת ההרצאה, יודגש באות ובקו
• מתחת לשם המרצה יירשם הגוף, שאותו הוא מייצג באות נטויה וכתובת הדואר האלקטרוני של מגיש/ת ההרצאה.

>>  הורדת תבנית לעריכת תקציר
>>  הורדת הנחיות להכנת מאמר

לוח זמנים לקראת הכנס

מועד אחרון להגשת תקצירים:
1 באפריל 2014

הודעה על קבלה:
30 במאי 2014

הרשמה לכינוס:
1 באוגוסט 2014  

הגשת מאמרים:
1 באוקטובר 2014 

יום הכינוס: 
30 באוקטובר 2014 הזמנה להציג פוסטר בכינוס

ועדת הכינוס מזמינה את ציבור העוסקים בשימור המורשת להציג פוסטר בתערוכה שתלווה את הכינוס. מטרת התערוכה לאפשר חשיפה של פרויקטים, של מחקרים ושל עבודות סטודנטים, בשימור המורשת שאינם שזורים בתכנית הכינוס.

התערוכה תוצג ביום הכינוס, 30 באוקטובר 2014, באוניברסיטת בר אילן.

המעוניינים להציע פוסטר מתבקשים להעביר את הצעתם כמפורט להלן:
א. שם המגיש:
ב. כותרת הפוסטר המוצע:
ג. מהות הפוסטר: פרויקט שימור / מחקר / עבודת סטודנט / אחר (פרט)
ד. תאור כללי של התכנים והאיורים שיוצגו:

ההצעה תוגש לכתובת האימייל של הכינוס: 02herit.IL.conf@gmail.com
מועד אחרון להגשת הצעות: 30 באוגוסט 2014.
תשובות בדבר קבלת ההצעה יימסרו למגישים עד לתאריך 10 בספטמבר 2014.
הפקת הפוסטר היא באחריות המגיש, התקנתו תיעשה ע"י מפיקי הכנס.
הנחיות נוספות לעריכת הפוסטר ולהגשתו יימסרו עם מתן התשובות למגישי ההצעות.

בברכה,
ועדת הכינוס